Бидний тухай

Хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагаа нэн түрүүнд чанар бидний жишиг

И-И-ЭС ХХК нь байгууллагдсан цагаасаа эхлэн уул уурхай, барилга угсралт болон эрчим хүчний салбарын томоохон төслүүдэд оролцож тэдгээрийн бүтээн байгуулалтуудад чанартай бүтээгдээхүүн, үйлчилгээ үзүүлсээр ирлээ.

Бидний зорилго

Бид олон улсад хүлээн зөвшөөрөгдсөн гадаадын түнш байгууллагуудтайгаа хамтран орчин үеийн дэвшилтэт техник технологи дээр суурилсан ажил, үйлчилгээг харилцагч байгууллагууддаа үзүүлж,  улс орны бүтээн байгуулалтад бодитой хувь нэмрээ оруулахаар зорин ажиллаж байна.

Хоосон

Үйлчилгээний чанар

Чанартай үйлчилгээ нь үйлчлүүлэгчид сэтгэл ханамж өгөхийн сацуу төслийн зардлыг бууруулж, хуваарьт ажлыг төлөвлөгөөний дагуу гүйцэтгэхэд эерэг нөлөө үзүүлдэг.  Тиймээс бид аливаа бэрхшээлийг гарахаас нь өмнө урьдчилан тооцож ул суурьтай шийдвэр гарган чанартай бүдээгдэхүүн, үйлчилгээ үзүүлэхийг зорьдог.

Хамтрагч байгууллагууд

In 2015 EES LLC became the official distributor of JOTUN paint products who are one of the leading brands in the world. JOTUN paint products are known for their quality and resistant to extreme weather conditions and being used in some of the world’s biggest industrial projects. Our company is working to supply internationally recognized JOTUN brand to Mongolian Market.  

products-image

  This kind of products possess such characteristics as large transmission capacity,hight working-temperatue,being not limited by the differebce of levels and convenient to be erected and laid,etc.They can be used broardly in the power networks of industrial,mining enterprises and cities.

ЭРҮҮЛ МЭНД АЮУЛГҮЙ АЖИЛЛАГАА БАЙГАЛЬ ОРЧИНЫ БОДЛОГО

И-И-ЭС ХХК нь хөдөлмөр хамгааллын “Ослыг тэг байлгах” ажилаагааг бусад үйл ажиллагаанаас чухалчлан үзэж энэхүү зорилтод хүрэхийн тулд “Эрүүл Мэнд Аюулгүй Ажиллагаа Байгаль Орчин”-ы бодлогыг цогц  хэлбэрээр дараах таван үе шаттайгаар хэрэгжүүлж байна.

  • ЭМААБО –ны цогц бодлого боловсруулах
  • Байгууллагын шинэчилсэн зохион байгуулалт
  • Төлөвлөгөө болон гүйцэтгэл
  • Үр дүнгийн хяналт
  • Аудит түүний дүгнэлт, сайжруулалт

Удирдлагын зүгээс нийт ажилтан, албан хаагчдад аюудгүй ажиллагааг дадал болгох, байгаль орчинд ээлтэй ажиллах үүднээс ЭМААБО-ны сургалтанд тогтмол хамруулж ажиллаж байна